Prognoser

Econans prognoser bygger på beräkningar kring ekonomi och samhällsutveckling och är utvecklade av ett team ekonomer, matematiker och ingenjörer i Sverige.

Baserat på era personliga parametrar, samhällsstatistik, historisk börsdata och ekonomiska regelverk beräknas era prognoser. Exempel på områden som prognosverktyget inkluderar är:

• Regelverk kring skatter & avdrag

• Inflation

• Statistik kring levnadsvanor

• Historisk data från börs- och ränteutveckling

• Statistik kring priser och kostnader

• Ränteregler

• Räntenivåer

Verktyget ger prognoser av er framtid men det är ingen garanti och kan komma att skilja sig i stor grad från verkligheten.