Bakåt

ECONANS NEWS PRIVATEKONOMI - V.17 - Econans

STATLIG BOOST FÖR EKO-MAT

SÅ DÅLIG KOLL HAR SVENSKEN PÅ SIN BOENDEEKONOMI

BRÄNSLEPRISER HOTAR FLYGET

RÄNTEHÖJNING SKJUTS UPP

BOOST FÖR EKO-MAT

Regeringen skjuter till femtio extra miljoner för att stimulera produktionen av ekologisk mat. – Den produktion vi har idag räcker inte, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Tillskottet förväntas ges nya arbetstillfällen och kunna stimulera svensk export av ekologiska produkter.

SVENSKENS BOENDEEKONOMI

Nordea rapporterade i veckan om att endast hälften av bostadsägarna har räknat på vad en räntehöjning skulle få för konsekvenser för deras boendeekonomi. Enligt Riksbankens bedömning kan den svenska reporäntan ligga på 0,50 procent om två år. Trots nya bolåneutmanare som sätter press på bankerna, finns det stor risk att bolåneräntorna kommer att haka på reporäntan uppåt, vilket påverkar hushållens boendeekonomi.

SVETTIGT FÖR FLYGET

Utöver den flygskatt som nu införs utmanas flygbranschen också av höga bränslepriser. På bara ett år har priset på flygbränsle gått upp med 40%. Några av de största flygbolagen har redan flaggat för högre biljettpriser.

RÄNTEHÖJNING UPPSKJUTEN

Riksbanken ändrar nu sin prognos för räntehöjning till slutet av året. Det som skulle bli en höjning till sommaren skjuts nu upp. Riksbanken menar på att det är viktigt att kronans växelkurs utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen stabiliseras nära målet.