Bakåt

ECONANS NEWS PRIVATEKONOMI - V.14 - Econans

EFFEKTERNA AV AMORTERINGSKRAVET

ELCYKELDAGS I DUBBELBEMÄRKELSE

KINA GÅR OM USA I EXPORTER

HAR DU KOLL PÅ DIN BRF:S EKONOMI?

EFFEKTERNA AV AMORTERINGSKRAVET

Effekterna av amorteringskravet som trädde i kraft 1:a mars börjar bli tydliga. Bara i mars föll priserna i Stockholms län med sex procent, i jämförelse med februari. Nedgången kunde man även se i andra delar av landet, Göteborgs kommun hade en likvärdig utveckling som Stockholms.

ELCYKEL-DAGS!

Vår och cykeltider. Allt fler verkar trampa sig fram under 2018. Dubbelt så många elcyklar spås köpas under året. Det 25%-iga avdraget är något som gjort stor effekt. Förutom att cykelhandeln gynnas, får vi en friskar befolkning och potentiellt mindre biltrafik. Win- Win- Win tycker vi på Econans!

EXPORTERAS ÖSTER UT

För första gången i modern historia exporterar Sverige mer till Kina än till USA. Ett tydligt tecken på Kinas enorma potential. USA:s tullar kan försvaga USA:s position ytterligare, spår Svenska Handelskammaren.

SKULDSATTA BRF:ER

Även om privatpersoners belåning kan se ut att minska i och med lägre bostadspriser och hårdare reglemente kring bolån, är brf:ers belåning ett allt större orosmoln. Bostadsrättsföreningar med tomträtt, utan lokalhyror och med få lägenheter bör man göra en noggrann undersökning av innan köp.